Årsmöte 2023 i Nye Församlingsgård söndag 26/3 kl. 15. och Verksamhetsbeättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2022

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun. Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård. Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av: Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande, Gunilla Nordberg, Skirö, vice,

Tord Hedström, Näshult, sekreterare, Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör

Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan förra årsmötet.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme Lannaskede och

Alf Tagesson Karlstorp.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby. (Per-Erik Holmgren har varit ersättare)

VERKSAMHETEN.

Årsmötet 2022, hölls söndagen 3/4 i Ladan med Ökna Hembygdsförening som värd.

Med 38 närvarande från 16 föreningar.

Sven Erik Turesson berättade om Ökna sockens historia och Markus Karlbom om torpinventering. Som mest mobiliserades 12 ryttare och 11 husarer.

Och Tina Andreasson från Vuxenskolan berättade om pågående program.

Sommarens kretsträff ägde rum söndagen 21/8 i Mela Kvarn, med Bäckseda föreningen som värd.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Hållbart Kulturarv”

Höstträff med representanter från Kretsens föreningar hölls den 31/10 i Näsby;

Med åtta föreningar och 16 deltagare.

Vittnades om och diskuterades hur bättre engagera medlemmarna, hur använda facebook och även instagram, tillfälliga hemsidor och Youtoube förutom mer traditionella medlemsblad och böcker.

Dessutom om www.vetlandahembygdskrets.se och om tågprojektet i ett avslutande spår.

Berättades från Länsförbundets pågående utvärdering av föreningarna i länet och om att många föreningar har lite kontakt. Diskuterades om nyttan av förbundet förutom försäkringen och hur bra är den egentligen??

Udelades UTFLYKT nr 5 att spridas inom föreningarna.

Arkivens dag, med temat ”Myter och Mysterier”, genomfördes av några av föreningarna.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 31.758 kr. och vid dess utgång

33.386 kr. vilket ger ett överskott under året på 1.628 kr.

SLUTORD

Styrelsen vill gärna uppmärksamma föreningarnas långsiktiga hembygdsarbete under det gågna året. Ett år som inte blev normalt nu heller men med krig i Ukraina visar brutalt vad en hembygd är värd när den hotas.

 

Posted in Okategoriserade.