Dansställen i socknarna

Näsby, Näshult, Nävelsjö, Ramkvilla, Skede

Klicka på en bild för att se den i stort format. Sedan kan du bläddra med pilarna på bildens kanter eller pilarna på tangentbordet.

NÄSBY

Skyttefesterna i Hällinge 1944 - 1954

Arrangerade av Näsby Skytteförening. Festerna anordnades i Hällinge Björkpark under lördag - söndag någon helg i juni eller juli. Tillståndet gällde kl. 20.00 - 24.00 på lördagen och 20.00 - 23.00 på söndagen.

För jubileumsfesten 1954 är följande noterat:
I parken fanns ett "lusthus" som användes till förvaring och vid servering. I övrigt hyrde man in det mesta såsom dansbana från Bäckseda för 125 kronor. Från Malmgrens i Kristianstad hyrdes tombolaurnor, lyckohjul, fyra styck luftgevär, för pilar och ett för kulor. 75 kulörta lampor m.m. Allt för en summa av 63:50.
Från samma firma köptes också priser, vinster, biljetter, affischer m.m för 1.291:90.

Till dansen spelade båda kvällarna Cool Sounders femmannaorkester för en summa av 339:75 inklusive högtalare och resa.
Egon Holmström hade också cabaréframträdande för 130 kronor.

Från Caj:s manufaktur i Ekenässjön inköptes vinster till tombola för 757 kronor. Läsk av olika slag köptes från Åbro Bryggeri för 348:28.
Där var också godisförsäljning. Leverantör var Bröderna Johanssons Speceri & Diverseaffär i Ekenässjön. Det kostade 558:42.
Andra utgifter var transport av piano 50 kronor, Transport av Dansbana 80 kronor, STIM-avgift 43:34, annons i Smålands-Tidningen och Vetlanda-Posten 45:60.
En del som jobbade fick 3.50 per timma. Det var också en utgift på 18 kronor för kaffe till 24 personer i festkommittén.

Landsfiskal Söderling utfärdade tillståndet. Det skulle vara minst fem samtidigt tjänstgörande ordningsvakter på lördagen och tre på söndagen.
Ingen under 16 år fick komma in utan föräldrars sällskap.
Det framgår inte hur många personer som kom till festen men inträdet gav 3.406 kronor.
Nettoförtjänsten blev 4.095:75. En fin tillgång för föreningens verksamhet.

1954 års fest blev den sista. 1959 och 1960 fanns åter planer på att återuppta festligheterna och då eventuellt tillsammans med OK Bävern, men det blev inget av. Hårdare bestämelser om tillgång till toaletter m.m. gjorde att det blev för tungrott.

Efter en text i Näsby Skytterförenings jubileumsskrift 2003 av Inga-Lill Holmström

 

Sommarfest vid Hällinge gård i går

Var mycket lyckad och besökt av 600 personer.
Sommarfest hade av Vetlanda sockenavdelningar av BF, SLKF och SLU anordnats i går vid Hällinge. Den väl arrangerade festen blev i allo mycket lyckad.
När landstingsman C.J. Isaksson, Byestad, besteg talarstolen i den vackra Hällingeparken för att hälsa de nära 600 festdeltagarna välkomna, hade de regntunga skyarna skingrats och augustisolen lyste ned mellan hängbjörkarna. Riksdagsman Hjalmar Svensson, Grönvik, trädde nu fram och höll ett fängslande föredrag kring aktuella politiska ting. Talaren berörde här försvarsfrågan och befolkningsfrågan och kom vidare in på dyrortsgrupperingen, där han poängterade alla avigsidor som denna har till följd genom att den gynnar storstäderna och missgynnar landsorterna.. Han uppehöll sig även vid folkförsörjningsfrågorna och betonade att denna är minst lika viktig som försvarsfrågan. Inget starkt försvar är möjligt utan en god folkförsörjning. Riksdagsman Svensson avtackades med hjärtliga applåder samt av landstingsman Isaksson.

Nässjöbygdens SLU-avdelnings orkester underhöll såväl före som efter föredraget med musik på ett förtjänstfullt sätt. Festspelet ”Ungdom i sång och dikt” blev ett både högtidligt och vackert inslag i aftonens program. Detta försökte ge en inblick i ungdomens glädje och motgångar från vikingatid fram till våra dagar. Första tablån var hämtad ur Fritjofs saga, där vi mötte Fritjof och Ingeborg.
Nästa tablå ur Bröllopet på Ulvåsa framställde riddarens avsked till jungfrun till tärnornas sång.
I tredje tablån mötte vi Per och Kersti på Värnamo marknad, vilka trots allt såg med glatt mod mot framtidsdrömmar. Slutligen följde fjärde tablån då Frida och hennes vän hyllade varandra med ”Den första gång jag såg dig” ur Fridas visor. I berättarens roll framträdde Bertil Hjalmarsson klädd i hembygdsdräkt. De i spelet medverkande buro tidsenliga dräkter, lånade från Skansen.

Lite senare nådde spänningen sin höjdpunkt när kretsens SLU-avdelningar möttes för att kora häradets starkaste SLU-lag i dragkamp. Det var som sig bör uttagning, semifinal och final och ju närmare man kom finalen desto jämnare blev kampen. Det var Hultanäs-bygdens och Vetlanda-bygdens lag som kämpade om förstaplaceringen, vilken Vetlandalaget i tredje omgången lade beslag på. Mannarna i dessa båda lag fick mottaga varsin pokal. Så lektes folklekar med liv och lust och i den stilla kvällen sjöngs till sist ”Du gamla du fria”.

Ur Vetlanda-Posten den 10 augusti 1942


NÄSHULT

Beskrivning av bilderna:

Den första är från 1917 och är ju också dans. Den står intill marknadsbodarna som fanns intill korset. Näshults sista marknad ägde rum 1940.

Den andra från senare delen av 20 talet är alltså från korset i Näshult, den gamla kungsvägen Jönköping – Kalmar som i Näshult korsar vägen till Åseda samt en grusväg förbi kyrkan till Stenberga.
I bilden syns vägskylten med utpekande Stenberga 7 km. Vetlandavägen finns i fotots färd riktning.  Pelle Clauson står till höger med fru Karin. Pelle drev Claesons Affär en av två handelsbodar i byn. I mitten två skönheter varvid den ena är Senta Hedström (den andra har vita strumpor)

Nästa troligen 30 tal. Sittande sällskap i Ordenshuset strax söder om byn varvid byns sista kommunfullmäktige ordförande Bertil Lind sitter i mitten och uppvaktad från tvenne håll av sköna damer. På hans vänstra sida Sonja Hedberg konstnär i mässing och koppar smide. Här dansades det i alla fall. Vintern 1941 brann allt. Utedasset låg alldeles intill huset och utnyttjades även till enskild rökpaus, som troligen föranledde denna påtändning.

Ytterligare en bild från Ordenshuset. I mitten också väl uppvaktad sitter på golvet Harald Danielsson ägare till H. Danielssons Omnibusstrafik med daglig trafik till Vetlanda. Med tiden blev det HD Buss med en mångfald trafiklinjer.

Efter branden bildades 1943 Näshults Hembygdsförening ekonomisk förening med uppgift att åstadkomma en ny lokal för föreningar, samling, fest och dans. En ny lokal blev det först efter det det gamla ålderdomshemmet lades ner i samband med centralisering och att Näshult till viss sorg inordnades i stor kommunen Nye 1951. Ålderdomshemmet köptes för 18.000 kr och det tog en tid att bygga om till en samlingslokal och festandet kunde fortsätta.


NÄVELSJÖ

Ängastugan

Huset var på två rum och kök och förstuga. Väggen mellan rummen revs bort så det blev ett stort rum. SLU hade sina olika möten i stugan. Det var några äldre som inte ville att vara dans i stugan men det blev det ändå.
Det var ett mysigt. gemytligt och poulärt ställe för ungdomen att träffas på under främst 1940-talet.
På sommare var det danser på logen i Änga.

SLU-avdelningen hade även Logdans på Boo gård i Näsby. Vid ett tillfälle kom det 500 personer. För dansmusiken svarade Vingårds orkester.

Bjurvik

Vid några tillfällen ordnades fester i Bjurvik. Av annonserna framgår inte om det var dans men däremot var det Folklekar.

Bygdegården

Danser har förekommit i Bygdegården allt sedan den bygdes i slutet av 1950-talet och gör så ännu under några fredagskvällar. Vid Bygdgården fanns även en utedansbana som användes främst vid Midsommarfesterna.


RAMKVILLA


SKEDE

Fest- och dansställen i Skede 1940 och 1950-talen. Idrottsföreningen vae arrangör för samtliga.

Kvarnstensgjuteriet (Kristallsalongen) tillhörde Hällarydsverken

Kolugnsbacken Rosendal

Dansbana utomhus med belysning. Ägare Hugo och Anna Holmgren
När denna upphörde såldes virket till Myresjö. Det var inte helt problematiskt att såga upp virket bl.a på grund av isolatorer

Idrottsplatsen på Movägen (nuvarande Hundklubben)

Distriktskorpral Anders Ek upplät mark till Idrottsföreningen. För att klara föreningens ekonomi byggdes dansbanan.
Dans lördag, söndag och onsdagar.
Tre större fester per år. För musikensvarade Mässingsorkestern. De övade i Brygghuset på Hällaryds Lillegård. Dragspel, trumma, Ess-kornett.
Inget busliv. Två ordningsvakter vid varje danstillfälle.

Bygdegården

Skede SLU beslöt 1945 att skaffa lämplig lokal för olika aktiviteter. Militärbaracker som varit bostad år krigsflyktingar köptes in. Den fanns i Nykvarn i Södermanland och en grupp från föreningen reste dit och monterade ner den. Transporten hem skedde med två lasrtbilar som tog det som returtransport.
Bröderna Andersson, Rösaberg upplät mark.
Bygdegården hyrdes ut för olika tillställningar.
Bygdegården revs i början av 1960-talet.

Sjunnen Folkets Hus

En Folketshusförening bildades 1932 och året efter kunde en byggnad uppföras.
Stående arrangemang var Sylvesterbal, Trettondagsbal och Påskbal.
Ett annat exempel var den 20 januari 1945 då det var dansafton med början kl. 20.00. För musiken svarade bröderna Larsson, Silverdalen. Inträdet kostade 1:50 men militärer i uniform behövde bara erlägga 1:-
Olika föreningar hyrde lokalen för danstillställningar
Verksamheten upphörde en bit in på 1960-talet och byggnaden kom att användes till helt andra ändamål. Föreningen upplöstes i början av 1970-talet.
På samma tomt fanns under en period även en dansbana utomhus.

Mossabacken

Före tillkomsten av Folkets Hus fanns en dansbana där Sjunnens Idrottsförening ordnade danser.
För dansmusiken svarade oftast SAS. En lokal trio bestående av Thure Svensson, Bror Andersson och Yngve Svensson. Instrumenten var fiol, dragspel och trummor.