Sävsjö – Målilla

Vid Vetlanda hembygdskrets årsmöte 2012 beslutades att ”sätta upp skyltar” för att markera sevärdheter utefter smalspåret Sävsjö – Målilla. Dessutom förespeglades en publikation om denna järnväg med inriktning på dess betydelse för hembygden utefter banan.

En projektgrupp bildades med representanter för hembygdsföreningar utefter banan inom Vetlanda kommun nämligen Lannaskede, Myresjö, Näsby, Njudung, Alseda och Ökna föreningarna. En inbjudan gjordes att medverka till hembygdsföreningarna i Sävsjö, Järnforsen och Målilla. Som vår sakkunnig fanns då Gustaf Svensson.

Ett första möte ägde rum juni 2012.

Efter många engagerade möten sattes den första skylten upp i Holsby och den gamla Brunnsparkens hållplats september 2014. Ceremoniellt och återgivet i Vetlanda Posten.

Arbetet fortsatte med gemensamma sittningar till slutet av 2017. Flera avrapporteringar har skett inom Kretsen.
Den successiva dokumentationen som insamlades publicerades av Sven Sterner på Vetlanda föreningens hemsida.
Med tiden ersatte denna publicering tanken på en tryckt skrift. Istället överfördes materialet och blev det första inslaget 2020 på denna, Kretsens egen hemsida.

Skyltar är nu uppsatta av respektive hembygdsförening på flertalet ställen enligt planen. Ytterligare kan tillkomma. Bollen ligger hos berörd föreningen.

Även ytterligare dokumentation kan och bör tillkomma och kan då publiceras på denna hemsida. Därmed är detta projekt som så, avslutat.


Den 30 augusti 1885 öppnades järnvägen från Sävsjö till Hvetlanda för allmän trafik. Godstrafiken hade startat i december året innan. Det blev en smalspårig järnväg med spårvidden 891 mm eller 3 svenska fot.

Stambanor byggdes enligt beslut i Riksdagen och drevs i statlig regi genom SJ, Statens Järnvägar. Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö byggdes i etapper under 1860 och 1870 talet med stationer i Nässjö och Sävsjö.

Med den nya smalspårsbanan kunde passagerare nu ta sig till och från Vetlanda med tåg. Den högsta tillåtna hastigheten var 30 km/t, för hela sträckan alltså mer än en timme utan stopp. Hastigheten med dagens mått var minst sagt låg, men de tidigare alternativen för traktens människor var häst och vagn eller fotvandring. Ett av de första tågen i England kallad ”The Rocket” som 1829 nådde upp till 20 km/t, en hastighet som av många ansågs vara rent hälsovådligt.

Efter utbyggnad och utveckling, förstatligande och SJ, följde smalspårets nedgång och nedläggning. Successivt avvecklades persontrafiken fram till 1961 och godstrafiken 1984.

Smalspårsgruppen har upprättat informationsskyltar på stationer och hållplatser långs banan.

Stående fr v Kjell Gunnarsson, Myresjö Hbf, P O Lewander, Hbf Njudung, Bo Fransson, Näsby Hbf, Roland Jonsson, Målilla-Gårdveda Hbf, Tord Hedström, Näshults Hbf, Gustaf Svensson, Lannaskede Hbf (initiativtagare), Bertil Zettergren, Sävsjö Hbf.
Sittande fr v Maj-Sofie Andersson, Sävsjö Hbf, Helen Höijer, Lannaskede Hbf, Uffe Tendal, Ökna Hbf, Lisbeth Gustafsson, Alseda Hbf, Sven Sterner, Hbf Njudung.