Välkommen till Vetlandahembygdskrets

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.  Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård….” (ur Kretsens stadgar)

Projekt tillsätts för särskilda insatser. Under senare år har ett arbete pågått med berörda föreningar att dokumentera de två järnvägarna som passerar inom kommunen.(presenteras på denna hemsida). Senast startades ett Dansbaneprojekt med uppgift att dokumentera dansbanor och dansställen inom socknarna genom tiderna.

Nyheter

 • Mela Kvarn 21/8

  Sommarmöte i Bäckseda söndagen 21 augusti. Samling vid Mela Kvarn kl. 15. presentation av Bäckseda …Läs mer »
 • Årsmöte 2022

  Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 3 april 2022 Från Kretsens årsmötet i Ökna i Ladan med …Läs mer »
 • Film

  Nu finns Sven Sterners film om sträckan Sävsjöström – Nässjö att beskåda här.Läs mer »
 • 2021-12-24 Rälsbultar

  Exempel på evenemang. Det blir seminarium om rälsbultars utveckling under 1800-talet i Tjunnaryds stationskiosk. Medtag …Läs mer »
 • Dansställen i socknarna

  Nu finns Lars-Åke Anderssons arbete med dansställen att beskåda här.Läs mer »