Välkommen till Vetlandahembygdskrets

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.  Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård….” (ur Kretsens stadgar)

Projekt tillsätts för särskilda insatser. Under senare år har ett arbete pågått med berörda föreningar att dokumentera de två järnvägarna som passerar inom kommunen.(presenteras på denna hemsida). Senast startades ett Dansbaneprojekt med uppgift att dokumentera dansbanor och dansställen inom socknarna genom tiderna.

Nyheter