Vetlandahembygdskrets

Kretsen bildades 1981 och består i dag av samtliga 23 hembygdsföreningarna inom kommunen.

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.
Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård….” (Kretsens stadgar)

Kretsens årsmöte, med samtliga medlemsföreningar, tillsätter en styrelse, fastställer årsavgiften som många år har varit 150 kr. per förening samt i övrigt ger idéer och förslag på kommande aktiviteter och på samlade uppfattningar till andra berörda instanser. Årsmötet äger rum enligt ett rullande schema hos medlemsföreningarna som därmed svarar för en lokal presentation.

Styrelsen svarar för återkommande aktiviteter såsom ett ordförande möte för ömsesidig information och erfarenhetsutbyte samt ett sommar möte hos en, för varje år, utsedd förening med inbjudan till samtliga föreningsmedlemmar. Dessutom initieras utbildning och information eller samordnas vid behov aktiviteter som initieras av andra.

Dessutom tillsätts projekt för särskilda insatser. Under senare år har ett arbete pågått med berörda föreningar att dokumentera de två järnvägarna som passerar inom kommunen. (presenteras på denna hemsida).

Senast startades ett Dansbaneprojekt med uppgift att dokumentera dansbanor och dansställen inom socknarna genom tiderna.

Kretsen är också representerad i Jönköpingsläns hembygdsförbund.

Styrelsen består av:

Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande.
Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande.
Tord Hedström, Näshult, sekreterare.
Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör.
Bo Fransson, Näsby.