Dansbanor och Dansställen i Vetlanda kommuns socknar

Under våren 2018 initierade Lars-Åke Andersson, Landsbro en diskussion om ett projekt om ”Dansbanor och Danställen” Ett förslag till projektbeskrivning skickades ut till samtliga föreningar av styrelsen som underlag inför Kretsens Ordförandemöte i Näsby. Vid mötet bestämdes att genomföra projektet och att Lars-Åke åtog sig arbetet.

Föreningarna uppmanades inkomma med underlag som kunde hittas i arkiv och i minnen. Som exempel gavs logdans och utomhusdansbana, dans i ordenshus, Folkets hus och Folkets park, skyttepaviljong och bygdegård. Eller dans bara i ett vanligt vägskäl eller en åbro.

Resultaten har varit varierande och har avrapporterats vid årsmöte och ordförandeträffar.

En stor del har Lars-Åke kunnat kopiera genom granskning av dansannonser i många årgångar av Vetlanda Post.

Projektet har slutrapporterats vid Kretsens 2021 år årsmöte i Skede. Dokumentationen publiceras på denna sida och kommer också att lämnas till Vetlanda Museum.

Om det dyker upp mer material - för det måste finnas mer - så kan det läggas till på denna sida.