Noteringar från spåret

En sammanfattning av platser längs spåret Nässjö – Sävsjöström inom Vetlanda kommun

Björköby socken

Pallarps banvaktstuga

Rödjenäs station, privatägd.

Norr om stationen gick spåret in till lokstallet som innehöll beredskapslok. Beredskapsförrådet finns kvar.

Före Björköby låg banans grustag, senare socknens soptipp.

Björkö banvaktsstuga, ombyggt till oigenkännlighet

Björköby nya hållplats

Björköby station, privatägd.

Platsen för stickspåret in till Björkö lådfabrik. Det sista som lastades där var massaved till MP-bolaget.

Tjunnaryds station. Stationshuset brändes eller brann ner på 60-talet. Bruns magasin finns kvar. Hållplatskuren finns nu inne på Nässjö Järnvägsmuseums område och ska ingå i ett bildmuseum över banan mot Kalmar.

Ekenässjön

Ekenässjöns station, nu riven men på dess plats ligger nya hållplatsen. Godsmagasinet finns på hembygdsmuseet Malma. Övriga uthus flyttades till Mossbråsa på ett tidigt stadium.

Lättebo banvaktstuga, privatägt och i ursprungsskick.

Njudung

Karlslunds banvaktsstuga.

Vetlanda station/ resecenter. Historien är dokumenterad inne i väntsalen.

Stensåkra banvaktsstuga. Korsningen med Västerleden nedbrunnnen sedan länge.

Bäckseda

Bäckseda station. Original.

Bäckseda banvaktsstuga. Mycket ombyggd.

Oljebergets lastplats. Från vår oljeberedeskap i modern tid. Både byggt och nedlagt under andra halvan av 1900 talet.

Snärle station.

Korsberga

Holms Bv/lastplats.

Österkorsberga station därefter Korsberga, borta och ersatt av hållplats som ej trafikeras.

Yxanshults banvaktsstuga

Göljaryds banvaktsstuga.

Milletorps station.

 

Sammanställt av Gustaf Svenson.