Noteringar från spåret Sävsjö – Målilla

En sammanfattning av platser längs spåret Sävsjö – Målilla

Sävsjö

Fagerdals torvmosse, km 11. Mossen ligger i direkt anslutning till banan på dess norra sida. Torvbrytning sedan 1906. För brytning av torv på södra sidan bildades ett bolag 1912 men det kom aldrig till skott. Marken återköptes inte till stamhemmanet Petersborg förrän 1952.

Fagerdals torvindustri, torvfabriken i förfall.

Lannaskede socken

Lannaskede brunn station. Godsmagasin rivet. Huset privatägt.

Brobyholms torvindustri. Nedlagd 2006. Husen i gott skick och en 3 kilometer lång torvbana i körbart skick.

Öster om korsningen med vägen till Berg finns en säregen koport. Banan har här en bro över en bäck. I kanten har man byggt en upphöjning så att det blir en bro över bäcken och samtidigt en koport.

Ridstigen korsas.
Till vänster banans grusgrop på norra sidan.

Landsbro station. Allt är utplånat av centrumbebyggelsen.

Landsbro BV. Finns kvar i ombyggt skick.

Myrsjö

Myrlanda hållplats, obetydliga rester mittför Lannaskede-Myresjö kyrka. Från Myrlanda fram till stationen gick en torvbana parallellt, banvall synlig.

Myresjö station. Nu parkeringsplats för Myresjöhus men bortom finns den 1950 byggda personalbostaden kvar. Godsmagasinet finns på skjutbanan i Bäckseda.

Näsby

Hällinge station. Endast jordkällaren kvar. Här utgick två industrispår till en såg vid stationen och ett till Flishults ångsåg en kilometer bort.

Vid korsningen med vägen till Hultby låg Hultaby hållplats.

Hultaby banvaktsstuga och lastplats vid en vik av Grumlan. Här lastades och lossades för Drakulla pappersbruks räkning. Varorna fraktades på pråm över viken dragen av en ångbåt. Lastplatsen upphörde 1903 när pappersbruket lades ned och flyttades till Pauliström. Banvaktsstugan såldes av SJ 1955 och är nu sommarhus i Skåne. Sigvard Ermeland köpte tomten och byggde en replika.

Njudung

Vasagatans hållplats.

Lokstationen.Vid Borgmästargatan.

Vetlanda banvaktsstuga, belägen vid Kullgatan, nu parkeringsplats.

Madens hållplats, vid korsningen med Nyevägen.

Flugeby station.

Alseda

Holsbybrunn Brunnsparken.

Industrispår in till gjuteriet och ett sågverk, övergrusat.

Holsbybrunn station. Riven. Magasin kvar.

Holsby by hållplats.

Holsby banvaktsstuga, revs i samband med breddningen av banan.

Aspö hållplats och banvaktsstuga. Huset kvar.

Alseda station i ursprungsskick. Vattenhäst och kolfick borta.

Bruksgårdens hållplats – Huset såldes av SJÖ 1954 och blev sommarstuga på Ölands.

Rester av grunden kvar och en stig in finns.

Ädelfors station. Panelad som ommålad nästan till oigenkännlighet. Sidospår fanns till Guldverket och till snickerifabriker.

Sprängslids grusgrop. Stickspåret gick ner ungefär vid fastigheten Räppekäll. Här togs grus när banan breddades 85-86.Lastbilscentralen tömde sedan gropen och allra sist 2004. blev den lagerplats för ”Gudruntimmer”

Sprängslids Hållplats vid Åryd.

Ökna

Kvillfors station. Riven och ersatt med en mindre byggnad.

Nyboholmsväxeln för sidospår till Nyboholms pappersbruk.

Videbro BV. Privatbostad ommålad.

Gränö Hållplats och BV. Huset flyttades på 1920-talet och är nu bosstadshus i Bäckseda.

 

Sammanställt av Gustaf Svenson.