Skyltuppsättning

Första skylten uppsatt

Onsdagen den 24 september 2014

Representanter från Alseda Hembygdsförening
fr v Birger Johansson, Ingvar Letterblad, Lisbeth Airosto och Lisbeth Gustafsson.

Här är hela gänget som var med vid uppsättningen av första skylten för hållplatsen Brunnsparken i Holsbybrunn.

Dessa herrar har sett till att Alseda Hembygdsförenings samtliga smalspårsskyltar nu är på plats.

Bilder från Hembygdsföreningen Njudungs skyltuppsättning

 

Sävsjö Hembygdsförening

Första smalspårsskylt uppsatt på Sävsjö station.

Sävsjö kommunalråd Stefan Gustafsson som tackade från kommunen och Bertil Zettergren ordf. i Sävsjö Hembygdsförening.

Sävsjö Hembygdsförenings samtliga skyltar på plats.