Årsmötesprotokoll

Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 26 mars 2023

Deltagare från respektive förening: Birger Johansson, Kjell Johanson och Monica Wennerholm Alseda. Anders Bronsek, Björkö. Kjell-Egon Strandh och Åke Rydlund Bäckaby, Jan-Åke Johansson Ekenässjön. Helen Höjer Fröderyd. Christine Swahn och Sindra Swahn Karlstorp. Anna Sognefur och Gösta Gustavsson Korsberga. Helen Höijer, Anki Lindahl, Gisela Brumme och Peter Brumme Lannaskede. Kjell Gunnarsson Myresjö. Gunilla Nordberg Njudung och Skirö. Karl-Eric Carlsson och Agnetha Hult Nye. Bo Fransson och Ivan Karlsson Näsby. Tord Hedström Näshult. Britt Frödå och Britt-Marie Hörnstein Nävelsjö. Jan-Olov Karlsson Ramkvilla. Iris Tydén och Eva Wenngren Skede. Siw Lindgren Ökna.

Dessutom: Karin Blomqvist, Rolf Blomqvist, Lennart Hult, Maj Liljeqvist och Anna- Kristina Mellstedt från Nye

Ej närvarande föreningar: Bäckseda, Lemnhult, Stenberga, Södra Solberga och Wikellagårdens Byalag.

§1. Styrelsens ordförande Kjell Gunnarsson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.

§3. Valdes Helen Höijer och Anki Lindahl att med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.

§5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2022:

§6. Ordförande föredrog 2022 års verksamhetsberättelse. Berättelsen var utsänd med kallelsen och finns på www.vetlandahembygdskrets.se.

Start med årsmötet hos Ökna föreningen i Ladan.

Sommarens kretsträff i Mela kvarn. Höst träff i Näsby om hur engagera genom hemsidor, facebook, instagram, YouTube förrutom medlemsblad och böcker. Dessutom kretsens egen hemsida.

Om Jönköping förbundets pågående utvärdering av den gemensamma nyttan samt tidskriften UTFLYKT.

§7. Jan-Olov Karlsson redovisade 2022 års räkenskaper med en behållning av 33.386 kr. vilket innebär ett överskott under året med 1.628 kr.

§8. Kjell-Egon Strandh föredrog revisionsberättelsen med föreslag om ansvarsfrihet för

verrksamhetsåret 2022.

§9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2023:

§10. Valdes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson,

Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år (omval).

§11. Valdes som ledamöter i styrelsen för två år Bo Fransson och Gunilla Nordberg (båda omval)

(Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson är valda även för 2023.)

§12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare (samtliga omval).

§13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, Gisela Brumme, Lannaskede (båda omval) och Kjell Johansson Alseda (nyval) till valberedning för ett år.

§14. Beslutades att 2024 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2023:

§15. Informerade ordföranden om:

 • Kretsmöte i sommar hos Skirö hembygdsförening, datum kommer.

 • Höstträff – 24/10 i Näsby. Diskuterades förslag till innehåll.

 • Länsförbundets årsmöte i Lekeryd 22/4

 • Riksstämman i Halmstad 12-14/5

 • Ungdomsläger i Gislaved.

2023 års Kulturarvsdag har temat ”Levande kultur” och

Arkivens dag 11/11 med temat ”Färg och Form”.

Förvarnades att spårprojektet nr 2 från 2015 är under avslutning med uppsatta skyltar och dokumentation på kretsens hemsida.

Brister i kretsens stadgar från 1981 och 1993 har uppmärksammats. Uppdrogs åt styrelsen att återkomma med förslag till nästa årsmöte.

§16. Årsmötet 2024 blir hos Nävelsjö hembygdsföreningen och Kretsmötet sommaren 2024 blir i Myresjö.

§17. Informerades från föreningarna;

Korsberga har renoverad likvagn och firar 75 års jubileum 9/9. Dessutom finns ett komplett skomakeri för omhändertagande.

Alseda har digitaliserat torpinventering med utgångspunkt från 700 torp.

Björkö har haft beredskapsinslag i skolan.

Gunilla Nordberg berättade om en kommande bok från Smålands trädgård ”Det ljusa Småland” .

§18. Ordföranden tackade Nye föreningen och de närvarande för deltagandet samt för förtroendet att leda kretsen och förklarade därefter årsmötet avslutat.

……..

Karl-Eric Carlsson berättade om Nye socken först omnämnt i ett pargamentsbrev från 1290, sen Myrisboda, Nyo krikia till dagens Nye. En kyrka i olika steg från 1200 talet.

På senare tid två stormän Erik Sandahl och Werner von Seidlitz. Andelsmejeri och en gedigen kvarn mitt i Farstorp, brandfordon sedan 1870 talet och möjlighet att komma nära Paradiset vid gamla Kalmar vägen.

Dessutom en hembygdspark med fem hus och ett under tillbyggnad för ett lantbruksmuseum.

 


 

Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 3 april 2022

Ladan i Ökna

Deltagare från respektive förening:
Birger Johansson, Kjell Johanson och Ingemar Wernersson, Alseda.
Sören Eriksson, Åsa Ax och Anders Bronsek, Björkö. Bertil Nilsson och Inga-Lill Holmström, Ekenässjön. Lars-Åke Andersson, Fröderyd. Alf Tagesson och Els-Marie Tagesson, Karlstorp. Anna Sognefur, Sören Sognefur och Gösta Gustafsson, Korsberga.
Helen Höijer, Gisela Brumme och Peter Brumme, Lannaskede. Kjell Gunnarsson, Myresjö.
Gunilla Nordberg, Njudung och Skirö. Karin Blomqvist och Lennart Hult, Nye.
Bo Fransson, Karin Fransson, Marianne Rehn och Ivan Karlsson, Näsby.
Monica Jungenfelt och Tord Hedström, Näshult. Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla.
Holger Engström, Skede. Siw Lindgren, Thomas Berglund, Bodil Davidsson, Sven-Erik Turesson, Marcus Karlbom, Björn Steen, Annelie Steen och Iris Steen, Ökna.
Dessutom: Tina Andreasson, Studieförbundet Vuxenskolan.

Ej närvarande föreningar:
Bäckaby, Bäckseda, Lemnhult, Nävelsjö, Stenberga, Södra Solberga och
Wikellagårdens Byalag.

§1. Styrelsens ordförande, Kjell Gunnarsson, förklarade årsmötet öppnat.

§2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.

§3. Valdes Helen Höijer och Lars-Åke Andersson att tillika med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.

§5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2021:

§6. Föredrog ordföranden 2021 års verksamhetsberättelse, innehållande årsmöte och kretsmöte i Skede, höstträff i Näsby om föreningsarbete i coronatider, aktiviteter kring hemsidan www.vetlandahembygdskrets.se, järnvägsprojektet Nässjö-Sävsjöström, ännu pågående, samt Arkivens dag, genomförd av ett antal av kretsens föreningar. Berättelsen var utsänd med kallelsen och finns på kretsens hemsida.

Noterades att ett s saknas i avrapporterades, vilket fick till följd att författaren till Dansbaneprojektet uppfattas som personligen närvarande.

§7. Jan-Olov Karlsson redovisade 2021 års räkenskaper med en behållning av 31.758 kronor, vilket innebär ett underskott under året med 974 kronor.

§8. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen med föreslag om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 2022:

§10. Valdes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson, Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år (omval).

§11. Valdes Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson som ledamöter i styrelsen för två år (båda omval).
(Bo Fransson och Gunilla Nordberg är valda för ytterligare ett år.)

§12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare (samtliga omval).

§13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, Gisela Brumme, Lannaskede, och Alf Tagesson, Karlstorp, till valberedning för ett år (samtliga omval).

§14. Beslutades att 2023 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2022:

§15. Informerade ordföranden om:

Kretsen:

 • Kretsmöte i sommar hos Bäckseda hembygdsförening, datum kommer
 • Höstträff den 31/10 i Näsby

Länsförbundet:

 • Planeras besök hos samtliga föreningar som uppföljning till 2015 års besök
 • Länsförbundets årsmöte i Tranås den 23/4
 • Riksstämma i Nyköping den 3-5/6
 • Ungdomsläger i Sävsjö
 • Ordförandemöte i Jönköping den 29/10

Kulturarvsdagen den 9-11/9 har temat ”Hållbart kulturarv” och
Arkivens dag den 12/11 har temat ”Myter och mysterier”.

§16. Årsmötet 2023 blir hos Nye hembygdsförening och
kretsmötet sommaren 2023 blir i Skirö.

§17.
Tina Andreasson berättade om Vuxenskolans verksamhet och bjöd in till föreningsträff i Ybelsborgs källare den 27/4.
Helen Höijer efterlyste små kurser rörande upphovsmannarätt, redigering av filmer, arkivering av bilder och text samt att skriva årsskrifter.
Anders Bronsek föreslog samordnad information och rekrytering på gymnasiet.
Föreslogs en viss beredskap inför flyktingutvecklingen och krigshot.

§18. Ordföranden tackade Öknaföreningen och de närvarande för deltagandet samt för förtroendet att leda kretsen och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Efter årsmötet berättade Sven-Erik Turesson om Ökna och dess historia. Om Knaggens håla, ett runt kyrktorn, hattdropp från läktaren, böter i antal oxar, soldattorp bebott till 1938, 12 ryttare och 11 husarer och inventering av 245 torp och backstugor. Som mest 1.400 invånare, hälften av folket utvandrade över tiden, guldgruva till 1898 och egen kommun fram till 1952.

Marcus Karlbom berättade om arbetet med att följa upp torpinventeringen med lättillgänglig presentation på karta genom Lantmäteriets kartor och Riksantikvarieämbetets fornsök.

 

Tord Hedström
Sekreterare

Justeras:
Kjell Gunnarsson,  Helen Höijer,  Lars-Åke Andersson

 


Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 1 augusti 2021

Skede hembygdsgård.

Deltagare från respektive förening:

Birger Johansson, Alseda. Sören Eriksson och Åsa Ax, Björkö.
Nils Åke Eriksson, Ekenässjön. Ulla Kjell, Karlstorp.
Helen Höijer, Anki Lindahl, Gisela Brumme och Peter Brumme, Lannaskede.
Mats Gerebrink, Lemnhult. Kjell Gunnarsson, Myresjö.
Gunilla Nordberg, Njudung och Skirö. Karin Blomqvist och Lennart Hult, Nye.
Bo Fransson, Karin Fransson och Ivan Karlsson, Näsby. Tord Hedström, Näshult.
Jan-Olov Karlsson Ramkvilla.
Holger Ringström, Lena Axelsson och Iris Tydén Skede. Roger Karlsson Stenberga.
Bodil Davidsson, Ökna.
Dessutom: Bo Svensson, Jonni Hall, Holger Engström och Eva Wenngren Skede.

Ej närvarande föreningar:

Bäckaby, Bäckseda, Fröderyd, Korsberga, Nävelsjö, Södra Solberga och Wikellagårdens Byalag.

§1. Styrelsens ordförande Kjell Gunnarsson förklarade årsmötet öppnat och hänvisade till corona restriktioner för det stadgemässigt allt för sena årsmöte.

§2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.

§3. Valdes Helen Höijer och Anki Lindahl att med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.

§5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2020:

§6. Föredrog ordförande 2020 års verksamhetsberättelse, som var utsänd med kallelsen, innehållande med avdrag för corona restriktioner årsmöte i Karlstorp och ordförandeträff i Näsby med Patricia Hallman Jönköpings länsmuseum och Elin Bexell Vetlanda kommun. Dessutom arrangerade Björkö sommarläger på uppdrag av förbundet.

§7. Lars-Åke Andersson, Fröderyd har inlämnat ett avslut av Dansbaneprojektet, om dansbanor och dansställen i våra socknar. Projektet kommer att publiceras på www.vetlandahembygdskrets.se och materialet överlämnas till Vetlanda Museum.
Lars-Åke menar att det borde finnas mer underlag i gömmorna.

§8. Jan-Olov Karlsson redovisade 2020 års räkenskaper med en behållning av 32.732 kronor, vilket innebär ett plus under året med 2.600 kronor.

§9. Mats Gerebrink föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§10. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 2021:

§11. Omvaldes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson, Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år.

§12. Valdes Bo Fransson och Gunilla Nordberg (båda omval) som ledamöter i styrelsen för två år.
(Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson är valda för ytterligare ett år.)

§13. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare. (Samtliga omval.)

§14. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, och Gisela Brumme, Lannaskede (båda omval) samt Alf Tagesson Karlstorp (nyval) till valberedning för ett år.

§15. Beslutades att 2022 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2021:

§16. Informerade ordföranden om:

Kretsen:

 • Höstträff – Ordförandeträff med en bredare inbjudan hålls 25/10 i Näsby.
 • Föreslogs diskussion om ensamhet och hur arbete under en fortsatt pandemi.

Länsförbundet:

 • Två fulltecknade ungdomsläger genomförs nu i augusti.
 • Återträff 28/8 med förra årets deltagare i ungdomsläger i Björköby.
 • Riksstämman hålls 28/8.
 • Ordförandeträffen blir i Jönköping 23/10

Dessutom 2021 års Kulturarvsdag blir 10-12 september på temat ”Kultur för alla”.
Arkivens dag blir 13/11 på temat ”Röster i arkivet”

§17. Årsmötet 2022 blir hos Ökna hembygdsföreningen och Kretsmötet sommaren 2022 blir hos Bäckseda hembygdsförening.

§18. Diskuterades erfarenheter av digitala möten nu under corona restriktioner. Några föreningar har prövat. Dessutom förbundets möten. Blir långsamt och opersonligt men det fungerade. Några har problem med mottagningen.

§19. Ordföranden tackade Skede föreningen och de närvarande för deltagandet samt för förtroendet att leda kretsen och förklarade därefter årsmötet avslutat.

……..

Iris Tydén berättade om Skede hembygdsgård och om socknen och dess geografi, industrier och personligheter. Handlingar finns som går tillbaka till 1290 talet och socknen var soldat tät med 9 rotar.

Solgenån faller 50 meter inom socknen som gav kvarnar och kraft till en mängd olika industrier. Men vattnet kunde också ge upphov till konflikter och ”stamp” användes i många sammanhang.

Numera finns ingen mjölkbonde ingen skola ingen affär och kyrkan från 1834 är en Tegnérlada.

Hembygdsparken är byggd kring en vattendränkt tomt som donerades 1956. Numera finns förutom huvudbyggnaden med museum bod, ladugård, snickabod, loftbod och båthus. Och på söndagar kommer många för att äta våfflor trots pandemi.

Sekreterare:
Tord Hedström

Justeras:
Kjell Gunnarsson Helen Höijer Anki Lindahl

 


Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 12 juli 2020

Karlstorps hembygdsgård.

Deltagare från respektive förening:
Monica Wennerholm, Alseda. Sören Eriksson och Agneta Holm, Björkö.
Ivan Karlsson, Ekenässjön. Lars-Åke Andersson och Leif Hugosson, Fröderyd.
Alf Tagesson och Ulla Kjell, Karlstorp.
Helen Höijer, Gisela Brumme och Peter Brumme, Lannaskede.
Ann-Britt Bengtsson och Mats Gerebrink (revisor), Lemnhult. Kjell Gunnarsson, Myresjö.
Gunilla Nordberg, Njudung. Karl-Eric Carlsson och Agneta Hult, Nye.
Bo Fransson och Karin Fransson, Näsby. Tord Hedström, Näshult.
Ann Haraldsson, Skirö. Uffe Tendal, Ökna.

Dessutom: Robin Johansson, Rose-Marie Johansson, Siv Rydén, Ulla Svahn och Els-Marie Tagesson, Karlstorp.

Ej närvarande föreningar:
Bäckaby, Bäckseda, Korsberga, Nävelsjö, Ramkvilla, Skede, Stenberga, Södra Solberga och Wikellagårdens Byalag.

§1. Styrelsens ordförande Kjell Gunnarsson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.

§3. Valdes Helen Höijer och Lars-Åke Andersson att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.

§5. Fastställdes deltagarförteckning enligt ovan.

Verksamhetsåret 2019:

§6. Föredrog sekreteraren 2019 års verksamhetsberättelse, som var utsänd med kallelsen, innehållande bl. a. årsmöte i Stenberga, sommarträff i Bäckabygården samt ordförandeträff på Vetlanda Museum med Thomas Lööf som värd.

Under året har fortsatt arbete pågått med järnvägsdokumentationen. Fyra skyltar är uppsatta vid banan Nässjö-Sävsjöström. Utefter banan Sävsjö-Målilla saknas några skyltar.

Mycken dokumentation finns på www.vetlandahembygdsforening.se

Även dokumentation inom Dansbaneprojektet pågår.

§7. Mats Gerebrink redovisade 2019 års räkenskaper med en behållning av 30.132 kronor, vilket innebär ett minus under året med 839 kronor. (Inkomster 4.500 och utgifter 5.339.)

§8. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 2020:

§10. Omvaldes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson,

Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år.

§11. Valdes Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson (båda omval) som ledamöter i styrelsen för två år.

(Bo Fransson och Gunilla Nordberg är valda för ytterligare ett år.)

§12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare. (Samtliga omval.)

§13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, och Lisbeth Gustafsson, Alseda,
(båda omval) samt Gisela Brumme, Lannaskede, (nyval) till valberedning för ett år.

§14. Beslutades att 2021 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2020:

§15. Informerade ordföranden om:

Kretsen:

 • Ordförandeträff hålls 26/10 i Näsby, med Patricia Hallman, länsförbundet, Elin Bexell, Vetlanda kommun, en diskussion om ”Vad är Svensk kultur?” samt aktuella frågor.
 • Kretsmötet sommaren 2021 blir hos Hembygdsföreningen Njudung

Länsförbundet:

 • Ungdomsläger för femteklassare genomförs 7-9/8 i Björköby
 • Årsmöte hålls 5/9 i Tranås
 • Ordförandeträffen blir i Jönköping 24/10

§16. Tord Hedström informerade om förslag till en hemsida för Vetlandakretsen som tagits fram under våren (utskickat i mail 6/7 till föreningarna). Utgångspunkten har varit den omfattande järnvägsdokumentation som Sven Sterner åstadkommit på Njudungs hemsida. Kretsens hemsida har i diskussionen utvidgats till andra projekt, kretsens övriga aktiviteter, en gemensam presentation av medlemsföreningarna m.m. Kostnaden är cirka 700 kr. per år. Den finns nu på www.vetlandahembygdskrets.se

Förslaget tillstyrktes och diskuterades behovet av en mindre grupp att administrera sidan.

§17. Lars-Åke Andersson presenterade hitintills inkomna bidrag till kartläggningen av dansbanor och dansställen i våra socknar. Han har därutöver sökt uppgifter ur äldre årgångar av Vetlanda-Posten.

Bidrag med text och bild från Alseda, Björkö, Fröderyd, Lannaskede, Nye, Nävelsjö och Skede. Varierande bidrag från Bäckseda, Ekenässjön, Karlstorp, Njudung, Näshult och Södra Solberga. Bidrag efterlyses om tillställningar med annonsering från gamla tider till nutid. Föreningarna uppmanas söka i sina gömmor.

§18. Årsmötet 2021 äger rum med Skedeföreningen som värd. Ökna är värd 2022.

§19. Bo Fransson ställde fråga om föreningarnas ekonomiska situation i Coronatider och vid behov möjligheter till stöd. Det tycktes dock att närvarande föreningar trots allt reder sig.

§20. Ordföranden tackade Karlstorpsföreningen och de närvarande samt för förtroendet att leda kretsen och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Alf Tagesson berättade om Karlstorp. Hembygdsföreningen bildades 1956 och tog över den gamla Lillegården med mangårdsbyggnad, ladugård och stenkällare. Därefter har byggnader tillkommit, men ännu saknas en gärdsgård. Dock finns målaren Marcus Larsson i form av en avbild i sten. Denne är representerad på Nationalmuseum och hade ateljé i Flenshult.

Karlstorp har gamla anor och i kyrkan finns ett krucifix från 1252 och man hade här ett innovativt bröllopsfirande. Allt går att läsa på www.karlstorp.se. I socknen finns nu 3-400 invånare.

Sekreterare:

Tord Hedström

Justeras:

Kjell Gunnarsson    Helen Höijer    Lars-Åke Andersson