Höstträffar

Höstträff på Vetlanda Museum 24/10 2023

24 deltagare ordförande och styrelserepresentanter från 14 föreningar var närvarande.

Bäckaby, Fröderyd, Karlstorp, Korsberga, Lemnhult, Nävelsjö, Skirö, Stenberga och Södra Solberga saknades.

Ordförande Kjell Gunnarsson. Värd Åsa Stenström museichef . God fika ingick..

Vetlanda Museum

Åsa chef sedan 2018 presenterade verksamhet nu och i framtiden. Egentligen tre museer, dessutom Ädelfors Gruv och Mineral samt Skolmuseum i Forngården.

En viss fokus förskjutning; mer kulturhistoria och mindre konst. Med hela kommunen som arbetsområde, staden och socknarna. Har 4.13 tjänster, som tur är fördelat på fem personer och senast en musei pedagog.

Nu pågår utställningen Birgitta Yavari-Ilan, liv och konstnärskap. En mångfasetterad kvinna från Vetlanda i världen.

2024 planeras en lokalhistorisk utställning och bidrag efterlyses från hembygdsföreningarna.

Helen Höijer tog upp ”Hembygdsföreningarnas Rum” på Museet som fanns 2016-2017 och där tre föreningar i tur och ordning fick visa upp sin hembygd. Dock ej Lannaskede som väntade förgäves med klart, numera föråldrat, underlag.

Länsförbundet

Patricia Monroy intendent och etnolog informerad om verksamheten från Jönköping horisonten. Fokus är hela länet men ibland är det svårt med avstånden.

Flaggade för nytt möte efter det i Krokshult om torpinventering och hur dokumentera och digitalisera resultatet. Ny upptakt i Wrigstad 25/1.

UTFLYKT. Nr 6 I Tid och Rum fördelades av Kjell under mötet. 2024 kommer nästa med tema ”jord”. 3.000 ex. och i fortsättningen planeras för en gång per år. 

Alsedas gårdsinventering.

Birger Johansson visade resultatet av idogt arbete. ..från 1500 talet med 100, som mest 288 och numera 140 gårdar. Och med 23.407 personnamn. .

Mantal, delade mantal, förmedlade mantal, klostergårdar, kyrkorotar, Karl XI. Det hela klargörs genom köp av skiva eller USB sticka med viss prisdifference.

350 aluminium stolpar har dessutom satts upp i naturen.

 Ökna torpinventering.

Marcus Karlbom gav en förkortad version. Med utgångspunkt från alternativa kartor och GPS samt idogt sökande i naturen hittades 240 ställen där 50 torp fanns kvar och övriga kunde spåras genom rester såsom stenmurar, byggrester eller spår i naturen såsom äppelträd.

5. Spårprojektet fortfarande näst intill slut. Men nu återstår 3 skyltar som tillkommer Björkö för uppsättning. Omgående.

Nu efterlyses om det finns andra gemensamma frågeställningar som där det finns intresse och drivkraft. (Det var Gustaf Svensson som för länge sedan drev på för gemensam järnvägsdokumentation. Lars-Åke Andersson samlade ihop dansbane-dokumentation. Allt finns på vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se )


Höstträff i Näsby Sockenstuga 31/10 2022

Närvarande 16 ordföranden och representanter från 9 föreningar, nämligen;
Myresjö, Näsby, Lannaskede, Björkö, Alseda, Näshult, Nye, Skede och Ekenäsjön
Ordförande Kjell Gunnarsson. Värd Bo Fransson och god fika ingick..

1 Hur kan man använda Facebook för marknadsföring och kontakt.

Genomgång av Joakim Freijd från Björkö föreningen.
Facebook för 30 plus och Instagram för yngre men kan variera över tiden.
Skapa facebookssidor för tex. marknadsföring i ett geografiskt område och hitta nya intresserade.
Varierande tekniker men ganska mycket gemensamt båda ägs av META.
Fotoindentifiering och arkiv gör Lannaskede på facebook.
Kan etablera tillfällig hemsida såsom till ett EPA traktor rally.
Film läggs ut på Youtube.
Mångfald möjligheter finns om man kan. Föreslogs att Jokaim, med support från Helen Höijer och Bo bjuder in till särskild genomgång.

2. Hur engagerar vi folk till våra föreningar?

Problem med att få med yngre. Svårt med frivilliga men om man frågar individen. Hur organisera medlems uppbörden varierar. Och kan man ta 100 kr. per år varvid det lutar åt att man kan.

3. Länsförbundets besök till föreningarna. En upprepning från 2015.

Några fått besök, några båda gångerna. Några har inte fått besök alls.
Kontentan från våra uppsökare Kjell och Iris Thydén var att man säger sig ha lite behov av kontakt med förbundet. Föreningarna utgår från det lokala och finner egna vägar. Protesterade några som visst fått hjälp. Sommarlägret har varit bra. Vuxenskolan. För och emot om det finns en vits med försäkringen som ingår i våra 13 kr. avgift.

En rapport kommer vad det lider.
Vi bör bjuda in Länsförsäkringar att förklara deras tjänst.

4. Spårprojekten;

Mycket är klart och dokumentation finns på www.vetlandahembygdskrets.se. Och möjlighet finns att lägga till mer. Genom länk som finns eller skicka till michael@kornby.se
Ofärdigt är skyltar från Lannaskede men Helen lovar. Björkö har nästan klart. Bäckseda tycks ha bordlagt.

5. Arkivens dag 12/11 genomförs av berörda bland annat Björkö och Lannaskede.
Helen gjorde reklam för Museets pågående utställning.
Dessutom en färgfilm från 1961 om Vetlanda Hantverksförenings 40 års jubileum.

6. Tilldelades bunt UTFLYKT nr 5 till närvarande.

 

 


Höstträff i Näsby Sockenstuga 25/10 2021

Närvarande 21 ordföranden, styrelseledamöter och representanter från 13 föreningar, nämligen;
Myresjö, Näsby, Lannaskede, Björkö, Ramkvilla, Alseda, Näshult, Fröderyd, Ökna, Nye, Skede, Njudung och Ekenäsjön
Samt Michael Kornby, Näshult om hemsidan.

1. Praktiska exempel från 2020-21 på förenings aktiviteter under en pandemi.
Lannaskede; Återkommande Kaféer med utspridd sittning och tipspromenader.
Ramkvilla höll Gruvan öppen
Näsby; 8 respektive 9 söndagar med tipspromenader fullt med folk även från Vetlanda.
Myresjö hade bygdevandring
Fröderyd hade grillfest med 90 deltagare.

2. Föreningars kontakt med medlemmarna, med eller utan pandemi;
Lannaskede har årsskriften HÖGARÖR sen Gustaf Svenssons startade 1983. Numera tryckt kring 50 sidor. Dessutom A4 dubbelvikt information.
Sedan 2011 på facebook med interaktivitet kring bilder och numera 545 följare.
Fröderyd har också årsskrift startad 1994 med 50 tal sidor och info blad.
Njudung har facebook och Vetlanda förr i tiden.

….Bra med bilder som anknyter till åldersgenerationen som läser facebook. Men Ekenässjön har gamla skolfoton som också fångar intresse.
Och vad läser ungdomen ..instagram och whats up???

3. www.vetlandahembygdskrets.se
Men en början att överföra järnvägsgruppernas material från Njudungs hemsida till en nystartad hemsida vilket har informerats tidigare på årsmöte och ordförandemöte.
Michael Kornby har nu utformat en för kretsen egen hemsida och som en start dessutom lagt in dansbaneprojektet och kretsens protokoll mm samt att Björkö är länkat.
Word Press abonneras och Kretsen betalar en årsavgift. Sidan passar även väl i mobilen.

Tanken är att hemsidan kan utvidgas till ett bredare innehåll och med möjlighet att mer involvera föreningarna successivt.
Efterlystes någon form av gemensam kalender för mer allmänt intressanta förenings aktivitet samt en kontaktformulär.
För frågor mm och support finns Michael å michael@kornby.se

Tord Hedström

 

Anteckningar ordförandeträff 26/10 2020 i Näsby

Närvarande 13 ordföranden och styrelseledamöter från 10 föreningar i Coronatider nämligen; Myresjö, Näsby,  Lannaskede, Björkö, Ramkvilla,  Nävelsjö, Alseda, Näshult, Fröderyd, Ökna, Samt Patricia Hallman och Elin Bexell.

  1. Patricia Hallman etnolog på Jönköpings Läns Museum och resurs till Hembygdsförbundet,

Informerade om tidskriften UTFLYKT som nu sprids brett i länet. Det är tredje exemplaret sen starten för tre år sedan som en efterföljare till den tidigare årsboken. Teman har varit trä – vatten – tid och rum. Utdelas nu varvid hembygdsföreningarna får 7 ex. Det går att efterfråga fler. Nästa års tema diskuterades…kanske pandemi??

Annars har det mesta varit inställt från förbundet och på förfrågan är personalstyrkan intakt.

Museet har dock spännande utställningar, ex. Kamp i Tiden och riktat till ungdomar.

  1. Elin Bexell landsbygdsutvecklare på Vetlanda kommun berättade med utgångspunkt från höstens landsbygdsvecka, där bla. cyklande passerade utanför Näsby sockenstuga, arbetet med tre teman; gröna näringen och närproducerat, byggnadsvård och boendeinventering samt att lyfta natur och kulturmiljöer.

Successivt sker boendeinventering kring ”öde hus” och att ge liv åt befintliga hus.

Och visades filmen ”Häng med till landsbygden” featuring bla Helen Höijer.

  1. Lars-Åke Andersson berättade om ”Dansbaneprojektet” som startades 2018. Efter uppmaning till hembygdsföreningarna har en del underlag inskickats men mycket mer önskas.

Genomgång av Vetlanda Posten har gett många annonser, från särskilt 1950-60 talet. Däremot har tidningen inte rapporterat så mycket om vad som hände vid dansen. Den, risk för odygdig ”dans”, doldes ibland bakom ”folklekar”. Det äldsta var ett foto på dansanta i Fröderyd och det högsta var dansbanan i Ädelfors Stenhus på tredje våningen med dansant väggmålning.. Mest annonser med storheter såsom Göingeflickorna, Snoddas och Sigge Furst. Inträdespriser rörde sig kring en krona för vuxen.     

  1. Rapport från järnvägsgruppen Nässjö-Sävsjöström varvid 5 skyltar är uppsatta.

Och en ny hemsida www.vetlandahembygdskrets.se – med en inledande tavla av Gustaf Svensson.

Hemsidan började som en uppgradering och att särskilja allt det material som Sven Sterner har arbetat med under projektens gång och som har lagts på Vetlanda/Njudungs hemsida.  Hemsidan är nu början till en hemsida för Kretsens aktiviteter och framtida möjligheter för föreningarna att sprida önskad information. Tex. den tidigare diskuterade gemensamma presentationen av våra hembygdsgårdar..

Kontaktperson –Tord Hedström. Teknisk support Michael Kornby.

5 Arkivens Dag 14/11 med temat ”Svart på Vitt” diskuterades livligt kring forna tiders begravningar. Lannaskede kommer att deltaga och Björkö på eget sätt 7/11 och kanske Näsby                                          

  1. Informerades något om sommarens verksamheter som trots allt fanns                            Ungdomsläger med Björkö som värd och 25 deltagare blev framgångsrikt och med fint väder. Kultur och Fritids digitala informationsträff om bidrag mm fungerade bra.

En förening har haft tipspromenader och andra föreningar hade haft ännu fler. Några har haft byavandringar och andra sommar firande. Dessutom hade någon träffat Kulla Gulla.

Och Gunilla Nordberg har releasat en bok om Vetlanda historia ”Drar i min nyfikenhet”

  1. Föreslogs att ”Ordförandeträff” ömsar namn till

”Höstträff / avsett för några ur föreningarnas styrelser” Längre men bättre för de som vill ha sällskap i bilen.

Tord Hedström