Höstträffar

Höstträff i Näsby Sockenstuga 25/10 2021

Närvarande 21 ordföranden, styrelseledamöter och representanter från 13 föreningar, nämligen;
Myresjö, Näsby, Lannaskede, Björkö, Ramkvilla, Alseda, Näshult, Fröderyd, Ökna, Nye, Skede, Njudung och Ekenäsjön
Samt Michael Kornby, Näshult om hemsidan.

1. Praktiska exempel från 2020-21 på förenings aktiviteter under en pandemi.
Lannaskede; Återkommande Kaféer med utspridd sittning och tipspromenader.
Ramkvilla höll Gruvan öppen
Näsby; 8 respektive 9 söndagar med tipspromenader fullt med folk även från Vetlanda.
Myresjö hade bygdevandring
Fröderyd hade grillfest med 90 deltagare.

2. Föreningars kontakt med medlemmarna, med eller utan pandemi;
Lannaskede har årsskriften HÖGARÖR sen Gustaf Svenssons startade 1983. Numera tryckt kring 50 sidor. Dessutom A4 dubbelvikt information.
Sedan 2011 på facebook med interaktivitet kring bilder och numera 545 följare.
Fröderyd har också årsskrift startad 1994 med 50 tal sidor och info blad.
Njudung har facebook och Vetlanda förr i tiden.

….Bra med bilder som anknyter till åldersgenerationen som läser facebook. Men Ekenässjön har gamla skolfoton som också fångar intresse.
Och vad läser ungdomen ..instagram och whats up???

3. www.vetlandahembygdskrets.se
Men en början att överföra järnvägsgruppernas material från Njudungs hemsida till en nystartad hemsida vilket har informerats tidigare på årsmöte och ordförandemöte.
Michael Kornby har nu utformat en för kretsen egen hemsida och som en start dessutom lagt in dansbaneprojektet och kretsens protokoll mm samt att Björkö är länkat.
Word Press abonneras och Kretsen betalar en årsavgift. Sidan passar även väl i mobilen.

Tanken är att hemsidan kan utvidgas till ett bredare innehåll och med möjlighet att mer involvera föreningarna successivt.
Efterlystes någon form av gemensam kalender för mer allmänt intressanta förenings aktivitet samt en kontaktformulär.
För frågor mm och support finns Michael å michael@kornby.se

Tord Hedström

 

Anteckningar ordförandeträff 26/10 2020 i Näsby

Närvarande 13 ordföranden och styrelseledamöter från 10 föreningar i Coronatider nämligen; Myresjö, Näsby,  Lannaskede, Björkö, Ramkvilla,  Nävelsjö, Alseda, Näshult, Fröderyd, Ökna, Samt Patricia Hallman och Elin Bexell.

  1. Patricia Hallman etnolog på Jönköpings Läns Museum och resurs till Hembygdsförbundet,

Informerade om tidskriften UTFLYKT som nu sprids brett i länet. Det är tredje exemplaret sen starten för tre år sedan som en efterföljare till den tidigare årsboken. Teman har varit trä – vatten – tid och rum. Utdelas nu varvid hembygdsföreningarna får 7 ex. Det går att efterfråga fler. Nästa års tema diskuterades…kanske pandemi??

Annars har det mesta varit inställt från förbundet och på förfrågan är personalstyrkan intakt.

Museet har dock spännande utställningar, ex. Kamp i Tiden och riktat till ungdomar.

  1. Elin Bexell landsbygdsutvecklare på Vetlanda kommun berättade med utgångspunkt från höstens landsbygdsvecka, där bla. cyklande passerade utanför Näsby sockenstuga, arbetet med tre teman; gröna näringen och närproducerat, byggnadsvård och boendeinventering samt att lyfta natur och kulturmiljöer.

Successivt sker boendeinventering kring ”öde hus” och att ge liv åt befintliga hus.

Och visades filmen ”Häng med till landsbygden” featuring bla Helen Höijer.

  1. Lars-Åke Andersson berättade om ”Dansbaneprojektet” som startades 2018. Efter uppmaning till hembygdsföreningarna har en del underlag inskickats men mycket mer önskas.

Genomgång av Vetlanda Posten har gett många annonser, från särskilt 1950-60 talet. Däremot har tidningen inte rapporterat så mycket om vad som hände vid dansen. Den, risk för odygdig ”dans”, doldes ibland bakom ”folklekar”. Det äldsta var ett foto på dansanta i Fröderyd och det högsta var dansbanan i Ädelfors Stenhus på tredje våningen med dansant väggmålning.. Mest annonser med storheter såsom Göingeflickorna, Snoddas och Sigge Furst. Inträdespriser rörde sig kring en krona för vuxen.     

  1. Rapport från järnvägsgruppen Nässjö-Sävsjöström varvid 5 skyltar är uppsatta.

Och en ny hemsida www.vetlandahembygdskrets.se – med en inledande tavla av Gustaf Svensson.

Hemsidan började som en uppgradering och att särskilja allt det material som Sven Sterner har arbetat med under projektens gång och som har lagts på Vetlanda/Njudungs hemsida.  Hemsidan är nu början till en hemsida för Kretsens aktiviteter och framtida möjligheter för föreningarna att sprida önskad information. Tex. den tidigare diskuterade gemensamma presentationen av våra hembygdsgårdar..

Kontaktperson –Tord Hedström. Teknisk support Michael Kornby.

5 Arkivens Dag 14/11 med temat ”Svart på Vitt” diskuterades livligt kring forna tiders begravningar. Lannaskede kommer att deltaga och Björkö på eget sätt 7/11 och kanske Näsby                                          

  1. Informerades något om sommarens verksamheter som trots allt fanns                            Ungdomsläger med Björkö som värd och 25 deltagare blev framgångsrikt och med fint väder. Kultur och Fritids digitala informationsträff om bidrag mm fungerade bra.

En förening har haft tipspromenader och andra föreningar hade haft ännu fler. Några har haft byavandringar och andra sommar firande. Dessutom hade någon träffat Kulla Gulla.

Och Gunilla Nordberg har releasat en bok om Vetlanda historia ”Drar i min nyfikenhet”

  1. Föreslogs att ”Ordförandeträff” ömsar namn till

”Höstträff / avsett för några ur föreningarnas styrelser” Längre men bättre för de som vill ha sällskap i bilen.

Tord Hedström