Höstmöte Vetlanda Museum 24/10 2023

Anteckningar  Tord Hedström

Höstträff på Vetlanda Museum 24/10 2023

24 deltagare ordförande och styrelserepresentanter från 14 föreningar var närvarande.

Bäckaby, Fröderyd, Karlstorp, Korsberga, Lemnhult, Nävelsjö, Skirö, Stenberga och Södra Solberga saknades.

Ordförande Kjell Gunnarsson. Värd Åsa Stenström museichef . God fika ingick..

Vetlanda Museum

Åsa chef sedan 2018 presenterade verksamhet nu och i framtiden. Egentligen tre museer, dessutom Ädelfors Gruv och Mineral samt Skolmuseum i Forngården.

En viss fokus förskjutning; mer kulturhistoria och mindre konst. Med hela kommunen som arbetsområde, staden och socknarna. Har 4.13 tjänster, som tur är fördelat på fem personer och senast en musei pedagog.

Nu pågår utställningen Birgitta Yavari-Ilan, liv och konstnärskap. En mångfasetterad kvinna från Vetlanda i världen.

2024 planeras en lokalhistorisk utställning och bidrag efterlyses från hembygdsföreningarna.

Helen Höijer tog upp ”Hembygdsföreningarnas Rum” på Museet som fanns 2016-2017 och där tre föreningar i tur och ordning fick visa upp sin hembygd. Dock ej Lannaskede som väntade förgäves med klart, numera föråldrat, underlag.

Länsförbundet

Patricia Monroy intendent och etnolog informerad om verksamheten från Jönköping horisonten. Fokus är hela länet men ibland är det svårt med avstånden.

Flaggade för nytt möte efter det i Krokshult om torpinventering och hur dokumentera och digitalisera resultatet. Ny upptakt i Wrigstad 25/1.

UTFLYKT. Nr 6 I Tid och Rum fördelades av Kjell under mötet. 2024 kommer nästa med tema ”jord”. 3.000 ex. och i fortsättningen planeras för en gång per år. 

Alsedas gårdsinventering.

Birger Johansson visade resultatet av idogt arbete. ..från 1500 talet med 100, som mest 288 och numera 140 gårdar. Och med 23.407 personnamn. .

Mantal, delade mantal, förmedlade mantal, klostergårdar, kyrkorotar, Karl XI. Det hela klargörs genom köp av skiva eller USB sticka med viss prisdifference.

350 aluminium stolpar har dessutom satts upp i naturen.

 Ökna torpinventering.

Marcus Karlbom gav en förkortad version. Med utgångspunkt från alternativa kartor och GPS samt idogt sökande i naturen hittades 240 ställen där 50 torp fanns kvar och övriga kunde spåras genom rester såsom stenmurar, byggrester eller spår i naturen såsom äppelträd.

5. Spårprojektet fortfarande näst intill slut. Men nu återstår 3 skyltar som tillkommer Björkö för uppsättning. Omgående.

Nu efterlyses om det finns andra gemensamma frågeställningar som där det finns intresse och drivkraft. (Det var Gustaf Svensson som för länge sedan drev på för gemensam järnvägsdokumentation. Lars-Åke Andersson samlade ihop dansbane-dokumentation. Allt finns på vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se )

Posted in Okategoriserade.